آموزش فلسفه

کلاس آموزش فلسفه

در این جا جهت آشنایی هر چه بیشتر عزیزان با نحوه ی ارائه ی مباحث و همچنین محتوای دوره ها بخشی های کوتاهی از ویدئو های فصل های آموزشی به اشتراک گذاشته می شود.

اگر خدا نباشد همه چیز مجاز است

همه جا می گویند داستایفسکی گفته است که اگر خدا نباشد همه چیز مجاز است! مراد داستایفسکی چیست؟

▪️آیا حقیقتا اگر خدا نباشد همه چیز مجاز است؟ یا نه برعکس اگر خدا باشد همه چیز مجاز می شود؟!

ابوذر شریعتی

فلسفه یعنی مواجهه ی لخت و عریان با مسائل

▪️برشی از جلساتِ آموزشِ فلسفه و منطق از صفر
▪️نحوه ی اندیشه ی پیشاسقراطیان
▪️تفاوتِ دیالکتیکِ مفهومی و اگزیستانسیال (افلاطون)
▪️تفاوتِ معرفتِ توصیفی و تجربی (راسل)
▪️تفاوتِ آگاهیِ درونی و بیرونی (لوکاچ)
▪️توّهمِ بزرگِ معرفت شناسی (جدالِ مارتین هایدگر با رنه دکارت)

ما و دیگریِ بزرگ
▪️نقش فانتزی در مثال عشق و زیبایی
▪️چرا معشوق همیشه زیباترین زنِ دنیاست؟
▪️پارتِ دوم

ارائه : ابوذر شریعتی

▪️رازِ سرِ ستیز داشتنِ دیکتاتوران و عطش و عشق و علاقه ی متفکران نسبت به هنر چیست؟
#ازهایدگربیاموزیم
▪️برشی از فصل فلسفه ی هنر
ابوذر_شریعتی

کفران زمین

ارِ اصلیِ یک فیلسوف چیست؟
▫️فلسفه چطور می تواند بواسطه ی صرفا مفاهیم، تاثیری مستقیم در زندگی انسان داشته باشد؟
▫️ مرز های واژگانِ ما مرز های زبانِ ما هستند و مرزهای زبانِ ما مرزهای اندیشه ی ما و مرز های اندیشه ی ما، مرز های هستی ما

الف بای معرفت شناسی چیست؟

الف): هستی شناسی یا ontology اصولا از خودِ نفسِ وجود یا هستی یا احکام کلیِ بودن آغاز می کند، نمونه اش را می توانید در این مثال اینجا و اینجا ببینید.

ب): و معرفت شناسی یا epistemology از شناخت و آگاهیِ انسان نسبت به چیز ها از خودِ معرفت، اینکه اساسا معرفت چیست؟ و آیا اصلا یک چنین چیزی امکان دارد یا ندارد؟ و…