سه وجه‌ِ پوچی نزدِ آلبر کامو

“اما پیش می‌آید که دکتر (ریو) فرو بریزد. برخاستن ازخواب، تراموا، چهار ساعت در کارخانه یا اداره، غذا ، تراموا، چهار ساعت کار، خواب، و دوشنبه، سه شنبه چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، شنبه همه با همان آهنگ – راهی که اکثر اوقات به آسانی طی می شود. اما یک روز” چرا” سر بلند می کند و همه چیز در خستگی و ملالی که رنگی از حیرت دارد آغاز می‌شود.”

آلبر کامو
#طاعون

??پ ن:

در واقع کامو به «از خود بیگانگی» و پوچیِ انسانِ هلاک شده ی مدرن، اشاره میکند.

انسانی که «از آسایش و آرامش اش» می زند تا وسایلِ آسایش و آرامش تولید کند!

نهایتا هم تن به یک زندگیِ اقساطی می دهد!

که ته این زندگی اقساطی می شود انسانِ مُهره شده و ابزار و هیچ! نه خودی دارد و نه هویتی و نه معنایی و نه انگیزه ای و نه حتی ذوق و سلیقه و علاقه و اشتیاقی!

لذا ناچارا با شرایطِ سخت سرمایه دار که هر لحظه هم تهدید به اخراج می شود (در صورت یک اعتراض ساده) وارد کارخانه می شود و تنها وظیفه اش این که پیچی را بپیچاند و رد کند (نمونه اش در فیلم عصر جدید چارلی چاپلین) از صبح تا شب فقط همین را انجام میدهد، یک مهره ایست که می بایست پیچی بپیچاند و حقوق به شدت ناچیزی بگیرد تا از نمیرد و بازهم برای سرمایه دار کارگر تولید کند!

به قدری از او کار می کشند و در آمد اندکش را می دوشند که سر در گم و گیج می شود! سرمایه دار نیروی کارش را به بیگاری می گیرد، صاحب خانه حاصل دست رنج اندکش را به یغما می برد، جامعه ی بی رحم هم امانش نمی دهد، این دست مزد اندک باید از او کنده شود! تکه تکه، قسط به قسط و … تا اینکه دیگر نایی برای فروشِ نیروی کار نداشته باشد!

دقیقا مثل خودروهایی که به استهلاک می رسند! منتهی در دنیاییی که بر اساس سیستم سرمایه داری می چرخد، آن خودرویی که به استهلاک رسیده را بازخرید می کنند ولو با قیمت ناچیزی اما این انسانِ به استهلاک رسیده بازخرید که نمی شود هیچ بلکه یک خرج اضافی هم روی دست نزدیکان و حاکمیت هم میگذارد لذا از اساس بی ارزش می شود!

این روزها نمی شنوید که وقحیانه می گویند نگران نباشید کرونا فقط پیرمرد پیرزن ها را می کشد؟ این تفکر حسابگرانه و چارپولی دقیقا از یک چنین منطق کثیفی نشات می گیرد!

انسانی که برای گذرانِ امور ناچار است قسط بدهد

و برای جبرانِ قسط ناچار است تا حد هلاک شدن بیگاری دهد!

و این هم ماحصلِ منطقِ کثیفِ سرمایه داری؛

? کارگرِ استثمار شده

? زندگیِ اَقساطی شده

و نهایتا هم:

❌ انسانِ اِسقاط شده و به استهلاک رسیده و هیچ و پوچ شده!

چنانچه به فلسفه ی معاصر، خاصّه اگزیستانسیالیسم علاقه مند هستید می توانید در دوره‌ی آموزشیِ اگزیستانسیالیسم: بررسی آثارِ سارتر و کامو حضور یابید. در این فصل به بررسی مهم ترین آثار این دو فیلسوف-روشنفکر (کتاب اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر و تهوع از سارتر) و ادیب-فیلسوفِ (طاعون، بیگانه و افسانه ی سیزیف از آلبرکامو) پرداخته ایم.

سرفصل های این دوره را پایین تر مشاهده می کنید:
بررسی رمانِ طاعون

بررسی اثر دیگر کامو تحت عنوان “سقوط” و «کالیگولا»

«اسطوره ی سیزیف»:

“پوچی و خودکشی”

“دیوارهای پوچ”

“خودکشیِ فلسفی”

“آزادیِ پوچ”

“انسانِ پوچ گرا: دون ژوانیسم، نمایش، فتح”

“آفرینشِ پوچ: فلسفه و رمان، کیریلف، آفرینش بی آینده”

“اسطوره ی سیزیف”

بررسی کتاب اگزیستانسیالیسم و اصالت بشرِ سارتر و مؤلفات و مقومات اصلیِ اگزیستانسیالیسم الهی و الحادی

بررسی اثر دیگر سارتر تحت عنوانِ «تهوع»

[pdfviewer width=”600px” height=”849px” beta=”true/false”]https://abouzarshariati.com/wp-content/uploads/2020/11/کامو.pdf[/pdfviewer]

[pdfviewer width=”600px” height=”849px” beta=”true/false”]http://full-url/document.pdf[/pdfviewer]