آلبر کامو

آلبر کامو: ادیب-فیلسوفِ قرن بیستم 

سارتر

ژان پل سارتر: فیلسوف-روشن‌فکر قرن بیستم

سر فصلهای دوره ی کامو و سارتر (اگزیستانسیالیسم):

◾بررسی رمان طاعون

◾بررسی اثر دیگر کامو تحت عنوان سقوط و همچنین «کالیگولا»

و «اسطوره ی سیزیف»:

◾“پوچی و خودکشی”

◾“دیوارهای پوچ”

◾“خودکشیِ فلسفی”

◾“آزادیِ پوچ”

◾“انسانِ پوچ گرا: دون ژوانیسم، نمایش، فتح”

◾“آفرینشِ پوچ: فلسفه و رمان، کیریلف، آفرینش بی آینده”

◾ “اسطوره ی سیزیف”

◾بررسی کتاب اگزیستانسیالیسم و اصالت بشرِ سارتر

◾بررسی اثر دیگر سارتر تحت عنوانِ «تهوع»

✅جهت حضور در این فصل با شماره تماسهای زیر در ارتباط باشید:

◽شماره ی تماس ثابت دفتر آکادمی واقع در تهران، چیتگر: 02144707344

◽شماره ی واتساپ، پاسخ گو: خانم مقدم: 09368366274

 

پ ن:

?شما به محض ثبت نام وارد چنل و صفحه ی خصوصی شده و به بیش از ده جلسه فایل تصویری و صوتی و مقاله دسترسی خواهید داشت.

?دوره های آکادمی همراه با پیشتابی صد در صد کامل و غیر زمان مند است. استاد تا هر زمان که ذره ای ابهام در مباحث و مسائل طرح شده داشته باشید پشتیبان شما خواهند بود.

?تفاوت دوره های آکادمی با موسسات دولتی و نهاد های دیگر در همین امر نهفته است یعنی شما وارد یک فصل آموزشی می شوید اما خارج شدنش با خود شما عزیزان است‌ چرا که فصل های آموزشی آکادمی به صورت تعاملی ارائه می گردد و هیچ زمان خاصی ندارد یعنی چنین نیست که ده جلسه در دو ماه ارائه شود و خلاص! بلکه برعکس مباحث تا زمانی که شرکت کنندگان محترم ذره ای ابهام در مسائل طرح شده داشته باشند ادامه خواهد داشت چنانچه دو فصل آموزش فلسفه و منطق از صفر و آموزش روانکاوی از صفر از فروردین ماه سال 99 آغاز شده و همچنان نیز ادامه دارد.