فلسفه

اموزش فلسفه و منطق از صفر

 

سرفصل دوره ی فلسفه و منطق:

▫️چیستیِ منطق و پیدایشِ آن: سقراط، افلاطون، ارسطو)

▫️ انواعِ منطق: مادی، ریاضی، کاربردی…

▫️ زبان و منطق… نسبت میان منطق، معرفت، زبان و جهان

▫️آشنایی با اصطلاحات منطقی: بیش از چهل اصطلاح مبنایی

▫️ انواعِ استدلال: استقرایی، قیاسی و…

▫️ بررسی انواع مغالطه و سفسطه همراه با مثال هایی از زندگی عینی و انضمامی و مسائل و مشکلات روز جامعه

▫️چیستیِ فلسفه: مای شارحه (فلسفه ی علم) و مای حاقّه

▫️تبیین و تفاوت فلسفه و علوم انسانی

▫️آشنایی با مساله ی تفکیک و تمایز بین علوم و معارف و تفاوت آن ها با فلسفه

▫️بررسی مؤلفات فلسفه ی جدید و بانیانِ دنیای مدرن
▫️ بررسی سه رویکرد اصلی فلسفی در قرن بیستم:

?الف): اگزیستانسیالیسم
?ب): پوزیتیویسم
?ج): فنومنولوژی-پدیدار شناسی

 

جهت شرکت در این فصل با شماره تماس های زیر در ارتباط باشید:

شماره ی تماس ثابت دفتر آکادمی واقع در تهران، چیتگر: 02144707344شماره ی واتساپ؛ پاسخ گو خانم مقدم: 09368366274